{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 10 Jun 2021

上屆美國總統特朗普於去年任內期間頒布一系列行政命令,禁止TikTok及Wechat等中國應用程式於美國境內運作,相關禁令頒布後隨即於美國法院遭到挑戰,理論上就要打完官司先可以實行,而新上任嘅美國總統拜登,於美國時間星期三簽署新嘅行政命令,取代特朗普總統對TikTok及Wechat嘅行政命令。

圖片:Wikipedia

話就話係「取代」,但你又唔好以為TikTok同Wechat從此冇事。因為於美國星期三簽署新行政命令,係要求美國商務部及其他有關機構,在「新標準下」重新評估與包括中國在內嘅「外國對手 (Foreign Adversaries」政府或軍方有聯繫、或收集美國顧客個人資料嘅應用程式,對美國造成嘅國家安全威脅。而根據行政命令,商務部要於六個月內向拜登及美國國家安全顧問提交一份報告及建議,以應對由外國對手擁有、控制、或受其指使下設計、開發、製造的應用程式所帶來的風險。雖然冇指名道姓針對TikTok,但應冇話佢冇問題。

據《Verge》引述一名美國白宮官員指,拜登政權旨在「促進開放、互動、可靠和安全的互聯網,及保障線上線下的人權,以及支持一個充滿活力的全球電子經濟。但由於中國等國家並非有同一個承諾或價值觀,而係利用電子科技及美國人的資料造成不能接受的國家安全危機」,所以先會有呢個新嘅行政命令。

另外,於特朗普總統執政期間,美國海外投資委員會 (CFIUS) 對TikTok落咗個限期,要求其中國母公司「字節跳動」出售TikTok美國業務,亦引來Oracle提出收購TikTok。但因為打緊官司嘅關係,即使條死線老早過哂,TikTok依然於美國繼續運營,而Oracle嘅收購似乎亦冇哂聲氣。白宮新聞長Jen Psaki回應CNBC時指,CFIUS會繼續審查TikTok。

資料來源:The VergeCNBC
買新鞋如果無鞋盒你仲買唔買? 而如果作為波鞋炒家嘅你,相信亦深明鞋盒嘅重要,因此有鞋舖就為杜絕炒賣,決定破壞鞋盒,但卻引來兩極嘅反應。 倫敦鞋舖Offspring較早前於限量波鞋抽籤活動完成後,因有唔 ...
hobby
【過激行為?】倫敦鞋舖Offspring為過激「破壞鞋盒」行為道歉
19 Jun 2021
隨住年齡增長,唔少男士都可能會遇上脫髮更甚至禿頭危機,不過只要唔係甩到好似埼玉老師咁完全光頭,都可以呃下人(同自己)只係天生髮線高,反正高唔高冇一個客觀標準。不過,最近就有間日本公司做咗項調查,喺日本 ...
hobby
【日本調查】日本公司公布最新「禿頭標準」 髮線高過7cm就係頭髮稀少
18 Jun 2021