{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 25 Mar 2020
【同步過冬】YouTube宣佈降低畫質預設480P擴大到全球範圍

低清殺到,受武漢肺炎疫情影響,大家都HOME OFFICE或留在家中上網,世界各地的網絡網速順暢運行係高用量高壓力下成為潛在問題。為達到人人有片睇,YouTube宣佈除左上週提出歐洲地區降高清調降畫質外,呢項調整範圍將擴大到全球。未來一個月 YouTube 將在全球地區暫時將影片預設為標準畫質(standard definition),即係 480p(720 x 480)不過大家一定要睇高清4k都可以自己手動調整,為左地球所有人,大家將就將就好好係屋企睇住標准畫質先,加油!早係上個星期,歐洲地區的大爆發大隔離就大大加壓串流的流量,歐盟數碼政策專員Thierry Breton上星期就呼籲串流媒體平台如 Netflix 和 YouTube 有責任採取相關措施,以確保網絡能正常運行。並指出觀賞影片時,高畫質是非必要的,係呢段期間應將畫質調整成標準解像度,等每個人都可以順利地使用網絡睇到片同資訊。

 


Netflix 就已經宣佈未來 30 日係歐洲地區實施降速,預估會減少 Netflix 係歐洲網絡流量的 25% ,但同時也會確保提供會員優質的畫質服務。好彩的是香港暫時未受影響。YouTube 也有相關跟進,宣佈係歐洲地區調降畫質。時隔幾日,母公司 Google今日更新聲明,指出這項調整的範圍將擴大至全球。未來所有人的 YouTube將預設為標準畫質(standard definition),即為 480p(720 x 480)。當然手動可以變返做4K,請自行思考有無咁的必要!

Google 的聲明指出:「有鑑於全球處於這次的危機之中,我們自今日開始將更動(調低預設畫質)擴展至全球。此更新正慢慢地實施,用戶可以手動調整影片的畫質。」「我們會繼續與全球政府和電信營運商密切合作,盡我們所能,在這種前所未有的處境下,把在系統上的壓力降到最低。」

串流成為疫情下世人最大的娛樂,係重災區歐洲除了左 Netflix 和 YouTube ,Amazon、Disney+ 以及 Apple 都已經係歐洲地區採取相應措施。而YouTube則是唯一一個在全球實施調整影片畫質的影視平台。有福同享有難同當,作為人類命運共同體,相信可以理解。你近期睇得最多的串流係邊個頻道?會唔會唔係上面列舉之中,係一個暫時免費的Premium頻道?


 

於8月14日舉行全長70分鐘嘅網上轉播動畫夜映會及音樂會
hobby
【本土】全香港人製作 《離騷幻覺 - 序》動畫電影
08 Aug 2020
預計會於2021年年頭同時拍哂兩集,而第四集亦延至2022年5月上映
hobby
【影視】Lionsgate確認《John Wick》有第五集
07 Aug 2020