{ SKIP }
文:MenClub 波特先生  圖:互聯網
POSTED ON 11 Sep 2019

去年夏天葡萄牙巨星C朗拿度決定離開皇馬,加盟意甲班霸祖雲達斯。當時已經33歲嘅C朗,竟然吸引到祖雲達斯以1億歐元將佢收歸旗下,唔少人都覺得祖記為年紀不小嘅C朗耗資咁多係不智之舉,但而家睇黎祖記其實係賺到笑。

表面上,祖記為C朗花費1億歐元轉會費,再加上其週薪50萬鎊,實在係多得驚人,但係背後C朗卻為祖記帶來巨大收益。首先,獲得C朗加盟後嘅祖記,受關注程度大幅增加,好似祖記嘅官方社交媒體帳號,由4900多萬提升至8300多萬,亦即係代表祖記擁有更多嘅球迷基數。

另外,擁有C朗嘅祖記隨即獲得更多贊助商嘅青睞,其中好似adidas就即時增加對祖記嘅贊助費至每年5100萬歐元,而合同到期日將至2027年。同時,另一贊助商Jeep亦有傳大幅增加對祖記嘅贊助費,由原來每年嘅1600萬歐元增至5000萬歐元。

單係上面嘅數字,基本上已經可以輕鬆蓋過球隊為C朗付出嘅轉會費,仲未計接下來C朗繼續為球隊帶來嘅正面影響及收入,所以如今再次看回祖記付出嘅1億歐元轉會費,實在係抵到離譜!

再黎就係C朗拿度嘅職業態度,由於C朗對訓練及比賽都係100%完全認真,所以佢同時亦都要求隊友要非常認真,呢一點可以帶動全隊球員都投入訓練及比賽,令球隊實力獲得提升。正正係因為咁,所以C朗嘅球隊往往實力都係非常強的。

以下我總結近期五大最多人信以為的假新聞同大家分享一下,最強大的假新聞係你明知係假但偏偏主動SHARE幫手傳播, 前題可能是好有趣,認為得你知道係假你豬朋友們會信以為真,講到底抗疫生活太苦悶人類需要娛樂調劑一 ...
hobby
【假亦真時真係假】武漢肺炎下近期5大最爆烈廣傳假新聞
27 Mar 2020
美國Qualcomm推出更平降噪藍芽耳機晶片方便各大小廠商量產重點係真無線耳機功能即將更強但價格可以更低。
hobby
【新型藍芽】美國Qualcomm推出更平降噪藍芽耳機晶片方便各大廠量產 ... ...
27 Mar 2020