{ SKIP }
文:MenClub 路兒  
POSTED ON 14 Mar 2018
任天堂Switch推出已一年,官方昨日亦宣布推出系統5.0更新,加入多項新功能,例如透過FacebookTwitter加朋友、預載遊戲速度提升等等。一般情況下,系統連接上網時會自動下載更新,否則大家都可以手動到「系統設定」頁面進行更新。
更新至Switch系統5.0後,就可以從朋友建議中看到FacebookTwitter的朋友,可以更方便快捷地加為好友。不過此功能僅限13歲以上的用戶使用,而且需要將個人任天堂帳戶連結FacebookTwitter帳戶後,才會在主畫面左上角,看到相關朋友建議列表。
此外,更新後系統會加快下載數碼版遊戲的速度,即使Switch處於休眠狀態,仍會自動繼續預載遊戲,慳返啲時間,預購的遊戲開放下載時亦會即時推送通知。玩家的頭像選擇亦增至24款,包括《ARMS》和《星之卡比》系列的角色。
「家長監控功能」的PIN密碼亦改為透過Joy-Con和按鈕輸入,家長可設定遊戲「白名單」,限定孩子只可接觸某類遊戲;機上擷取的遊戲影片也會按家長監控設定和遊戲評分自動過濾。
由日本日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)發布消息指,旗下所研發嘅探測器「隼鳥2號」成功喺太陽系小行星「龍宮」表面投下兩個名為「MINERVA-II」嘅小型探測機械人,而兩個機械人喺小行星表面著陸後仲完成咗全球首次喺 ...
tech
日本探測器創歷史 首次著陸小行星「龍宮」
24 Sep 2018
今日你能夠上網睇到呢個Post一定要感謝一個人,佢就係「光纖之父」高錕。諾貝爾物理學獎得主兼中大前校長高錕,昨日於沙田白普理寧養中心與世長辭,享年84歲。雖然高錕離開咗我哋,不過佢亦留低咗可以傳送大量資訊嘅 ...
tech
【永遠懷念】光纖之父高錕辭世 留下發明改變世界
24 Sep 2018