{ SKIP }
「ELECOM」設計嘅插頭Cable Accessory因為太有創意,於是喺網上瘋傳,大家都估唔到,原來插頭都可以拮落手提電話度!
今次最新嘅「殺死處男」服裝,就係由日本Cosplayer「砂良」自己設計嘅品牌「Alter ME」所推出嘅旗袍「Celestial maiden China」,無論前後左右,件旗袍都一樣咁少布! ...
日本嘅中國繪師「長島冰茶」都根據自己對不同汽車品牌嘅印象同感覺,畫咗女性版嘅汽車擬人化,大家又覺得點呢?
目前呢款「女忍者泳裝」已經成功商品化,價格大約係8,100日元,巴打又有冇興趣買畀女朋友一試?
韓國有位繪師「청재팡인」就將個人對不同汽車品牌嘅印象加以擬人化,根據汽車品牌嘅感覺,畫出不同類型嘅男士,巴打們又覺得Match唔Match先?