{ SKIP }
無啦啦天降橫財,思緒定必陷入混亂之中,此時毋須急於買樓俾阿媽、買戒指求婚、買車去威、買股票錢搵錢,先做好以下四件事,待思緒穩定下來,再慢慢思考如何運用這筆橫財。 ...
幸好公司尚有班傾得埋、一條心的同事們一齊捱,日子才算易過一點。
俗語有云:「情場失意,賭場得意」有人與愛侶分了手,就過大海賭兩手,以為情場失手,可以在賭場大顯身手,結果卻嚴重損手,被大耳窿綑綁雙手,帶返香港要家人施予援手。所以,失戀後走去賭錢,又或者走進股市買股票 ...
基本生活未出現即時問題,毋須趕著搵工,不著急搵工,有好多事情可做,亦有些事情千萬別做!