{ SKIP }
文:MenClub 路兒  圖:互聯網
POSTED ON 07 Mar 2018
Switch推出已一年,任天堂終於正式宣布,香港eShop將於4月3日正式開始運作。不過,香港版功能上就限制多多,唔可以買新遊戲,又唔可以進行網上對戰。階段性開放咁話?

官方宣布,對應香港Nintendo Account的Nintendo eShop預計於4月3日開始。不過,香港eShop只支援兌換遊戲下載序號,同重新下載已嘅遊戲。但香港版就不能夠直接喺香港eShop買新遊戲,就算帳戶有餘額都唔可以買;亦不可以進行對戰。任天堂亦有附註,eShop整體使用日期未定。
香港eShop冇得網上直接買遊戲,對玩家嚟講都認真失望。要買下載版遊戲,官方就建議大家可以去網頁查找「任天堂(香港)指定網上商店」,再按指示購買序號。不過該網頁似乎尚在建設中,搵嚟搵去都冇「任天堂(香港)指定網上商店」喎......
由日本日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)發布消息指,旗下所研發嘅探測器「隼鳥2號」成功喺太陽系小行星「龍宮」表面投下兩個名為「MINERVA-II」嘅小型探測機械人,而兩個機械人喺小行星表面著陸後仲完成咗全球首次喺 ...
tech
日本探測器創歷史 首次著陸小行星「龍宮」
24 Sep 2018
今日你能夠上網睇到呢個Post一定要感謝一個人,佢就係「光纖之父」高錕。諾貝爾物理學獎得主兼中大前校長高錕,昨日於沙田白普理寧養中心與世長辭,享年84歲。雖然高錕離開咗我哋,不過佢亦留低咗可以傳送大量資訊嘅 ...
tech
【永遠懷念】光纖之父高錕辭世 留下發明改變世界
24 Sep 2018