{ SKIP }
文:傑克  圖:互聯網
POSTED ON 22 Jan 2018
有得揀,邊個唔想住千呎大屋?實情係,大部份人只可以屈膝於百幾呎空間,環境稍好的叫做有自己間房,家境差的甚至要百幾呎住滿一家人!但家陣樓價高企到一個點,有時真係唔到你唔氣餒,接受悲慘現實。唔得,唔打就唔會輸,要打就一定要贏,要改變現狀,必須要保持正面想法!
有助儲蓄
細屋租金一定較便宜,燈油火蠟的使費也較少,即是住細屋可幫助慳錢、儲錢,為儲備第一桶金作好準備。而且,細屋空間少,也容不下購買太多衫褲鞋襪、影音家電、模型限量品等等,無形中可助你培養更好的購物及理財習慣。
培養創意
住細屋空間雖小,但無阻我們發揮創意。記得小時候住公屋時房都沒有,屬於自己的空間僅為碌架床的上格,但在這小小天地,也可以悉心布置,在床的周圍盡量偷取空間貼上海報、掛上飾物,這個創意訓練,可幫助我們突破思維框框,幻想無限大。
維繫感情
一家人屈就在窄小空間,不是會產生更多磨擦,有損感情嗎?這要看你如何對待這段情,在細小空間無得逃避,迫使我們相處,大家如果能夠打開心扉,講出自己的想法,其實是有助磨合,反而住大屋者,每人都有一間房,言語不合就各自返房,問題就永遠解決不到,久而久之關係就會變得疏離,屆時就更難彌補。
推動上進
有時候,人必須要身處逆境,才能迫使我們努力上進。試想想,點解富二代咁多敗家仔?本身家境好,不愁將來的人生,容易令人躲懶,磨蝕鬥志,這對於年輕人來說是很不利的。住細屋者,居住環境惡劣,但亦會燃起我們要突破困境的鬥心,只要肯努力,力求上進,在不久將來必定可以擺脫目前慘況!
樓價仍在飛升,上車無望的你我他,千萬別氣餒,繼續努力上進,終有一天會成功!
就到聖誕,就到聖誕,大家開心,玩個痛快,但總有些行業、崗位,紅色假期仍要返工,眼看周圍充滿節日氣氛,有時真係好難集中精神在假期工作。如果老細、上司想員工保持專業,假期工作一樣做到與平日無異,不妨俾少少 ...
powerandmoney
如何讓員工假期時努力工作?
12 Dec 2018
又到聖誕,又到聖誕,調查話香港人平均每年外遊3次,常用旅遊格價網站出事,人人自危,長假期即將來臨,外遊兼睇波的體育迷,絕非少數,如果仍未訂波飛的話,亡羊補牢,為時未晚,睇睇下面的溫馨提示: 門 ...
powerandmoney
【飛前注意】 買平飛要靠自己
11 Dec 2018