{ SKIP }
文:MenClub 摯樂  圖:互聯網
POSTED ON 15 Sep 2021
【雞肋】遊戲機Nintendo Switch用家更新主機版本13.0.0可以直連藍芽耳機

各位Nintendo Switch玩家!有好消息,今日有主機系統 13.0.0 的更新,其中最大的改變,就係支援藍芽音訊,即係話你而家不駛再使用任何轉接器,都可以令 Nintendo Switch 同你的藍芽耳機或喇叭直接連線出聲。不過藍芽音訊設備唔支援咪高峰輸入,用左藍芽最多只能連接兩個無線控制器也無法使用鄰近主機通訊。係好好的更新?唔見得,但絕對有好過無!


Nintendo Switch新主機系統 13.0.0可以支援藍芽耳機喇叭,不過Nintnedo Switch 使用的藍芽傳輸規範為 A2DP,轉碼器為 SBC,並非主流的 aptX 系列,因此,真正使用時會唔會因為轉碼而致部份藍芽耳機有聲音延遲的狀況影音唔同步的問題就不得而知,希望大家尤其愛玩節奏音樂類遊戲玩家可以用自己藍芽耳機試試!


其實今次任天堂的更新,除左支援藍芽外,仲有其他小更新包括設定介面上的顯示方式或選項,例如「睡眠」新增左「睡眠時是否維持有線網路連接」、變更左「控制器與感應器」的「校正操控搖桿」中校正的開始方法。並且可在「網路」中確認使用中無線網路的無線頻率。另外預先準備左未來更新底座韌體的可能,不過此更新只針對未來 OLED 款式的 Nintnedo Switch 所用的底座有作用。近幾年非常強調環保嘅Apple,繼上年宣布iPhone 12唔跟叉電器後,今年推出嘅iPhone 13就表示唔用膠膜包裝,以減少600公噸塑膠使用量。消息傳出後唔少人都非常好奇究竟會係咩包裝,總唔會乜封裝都冇,可以直接打開個盒 ...
hobby
【Apple】膠膜變紙質封條!iPhone 13系列全新包裝曝光
20 Sep 2021
第二屆搞笑諾貝爾獎(Ig Nobel)已於網上完成頒發,其中和平獎得主生物學教授David Carrier研究出人類演化出留長鬍鬚係為左吸收臉部挨打時所受的衝擊力。 ... ... ... ... ... ...
hobby
【科學】搞笑諾貝爾和平獎結論人類演化有鬍鬚係為左吸收臉部捱打所受衝擊力
20 Sep 2021