{ SKIP }
文:MenClub Mean娜  圖:互聯網
POSTED ON 12 Mar 2018

唔少人都鍾意行山,又可以做運動,又可以親親大自然呼吸新鮮空氣,不過除咗「上得山多終遇虎」之外,大家又有冇其他行山嘅奇聞怪事,甚至靈異經歷?

日本就有位著名嘅登山家兼恐怖小說家安曇潤平,由2004年開始喺怪談雜誌《幽》上連載佢嘅登山靈異故事《山怪談》,當中包含唔少親身經歷嘅事件,精彩之餘仲好有真實感,所以一直以來《山怪談》都有好高人氣!而最近就有消息指,《山怪談》已於3月7日推出漫畫,並由伊藤潤二、伊藤三巳華、豬川朱美、今井大輔、吉富昭仁等五位漫畫家負責繪製。據講《山怪談》將收錄5個鬼故,而且故事中都註明咗具體山名,平時有行開山嘅朋友,如果有機會去日本又打算行下山,唔怕嘅話,出發前不妨睇睇呢本《山怪談》,可能到時行山又會別有一番風味呢?
有興趣嘅朋友嚟到日本時不妨去望望呢個型爆嘅「魔法陣叉電器」!
gags
齊做大魔法師!日本新出「魔法陣叉電器」
14 Dec 2018
2018年好多名人都離世,令人感到非常惋惜,而就喺早幾日,澳洲都有位明星去世,佢就係明星袋鼠「Roger」。
gags
享年12歲 澳洲肌肉袋鼠Roger去世
12 Dec 2018