{ SKIP }

POSTED ON 30 Sep 2021

建基於密碼學以及區塊鍊技術之上嘅加密貨幣 (Cryptocurrency),被譽為能夠推翻傳統銀行制度新發明,其中代表性嘅Bitcoin價格亦一再創新高,無論係為咗追上時代步伐,又或單純想投資獲利,大家或者都有興趣入手加密貨幣。但既然加密貨幣有別於傳統貨幣,如你我一般嘅大眾又可以點樣安全入手?

加密貨幣交易所

假設你想食水果,而你手上只有一疊銀紙,咁最簡單嘅方法就係搵間水果鋪,就將銀紙「轉成」水果。而喺加密貨幣世界之中,各大交易所就係負責將「銀紙 (傳統貨幣)」兌換成「水果 (加密貨幣)」嘅「水果鋪」。所以想入手加密貨幣嘅第一步,就係先搵一間加密貨幣交易所註冊帳號。

值得留意嘅係,市面上有頗多不同背景、規模、特色嘅交易所,而每間交易所能夠兌換嘅加密貨幣亦有所不同 (放入上面嘅例子,就即係所有水果鋪都有蘋果同橙,但街頭嗰間有埋巨峰提子,街尾就有貓山皇),再加上講到尾都係同錢銀有關,大家就要更小心選擇。例如近日獲本地上市公司HMVOD (8301) 公司技術融資五百萬美金作技術營運嘅Japan Exchage (Jpex),就係其中一間比較受歡迎嘅交易所啦,而且仲有加拿大、日本、澳洲三地嘅交易所牌照,可靠度就更高。至於註冊方法亦非常簡單,喺手機下載個應用程式,再跟住指示做就可以。

穩定幣

不過購買加密貨幣又唔係用錢買生果咁簡單。假設你去到水果鋪,係就係有生果買,但店主話唔收現金,只收「水果券」,於是你就要先買水果券,再用水果券買水果。喺加密貨幣世界中,扮演「水果券」角色嘅就係所謂「穩定幣」,其特色就係雖然使用區塊鍊技術,但就以現實中某國家嘅法定貨幣作儲備而發行,簡單黎講即係與傳統貨幣掛勾,所以價格相對穩定,而唔似水果價格一樣會升會跌。例如由Tether發行嘅「USDT」,就係與美元掛勾而且常見嘅穩定幣。 

真正入手加密貨幣

了解交易所及穩定幣嘅概念之後,就黎到最重要嘅一步:點樣將現金變成穩定幣以至加密貨幣?一般而言,交易所都會有所謂入金功能,容許用家以銀行轉帳、或信用卡扣數等方式為戶口增值,但就往往會附帶高昂嘅手續費,亦未必立即到帳;另一個方式就係向本身已經持有加密貨幣嘅人購買 (即所謂P2P交易),理論上就係一手交錢一手交貨,但相信大家睇新聞亦見過相關騙案,安全性的確成疑。

至於第三種方式,就係透過如Coingaroo嘅加密貨幣兌換平台。Coingaroo於旺角及銅鑼灣設有實體地鋪,大家可以直接去用現金購買加密貨幣,Coingaroo即時將加密貨幣傳送到你的充值地址 (可以係交易所帳戶,又或加密貨幣錢包),快捷之餘仲免手續費 (基本上同大家去找換店唱外幣一樣)。而且如果你係做大額交易,為確保安全,Coingaroo更會安排專車接送。遇到任何問題亦可以面對面向店員詢問,比起全網上交易感覺踏實得多。

小心為上

最後要提醒各位,加密貨幣背後為非常艱澀嘅密碼學原理,係需要花時間學習先能了解基本原理,而且目前加密貨幣正處於百花齊放階段,不同幣種、不同技術幾乎可謂日新月異,所以喺持有或投資加密貨幣之前,必先要做足資料搜集,亦需要搵到可靠嘅交易所、兌換平台以減低不必要嘅風險。

資料由客戶提供
無論係為咗迎合部份顧客嘅喜好、改善企業形象、又或者真係想為保護生態環境出一分力,反正近來的確越黎越多企業推出重視環保、減低碳排放嘅產品。長遠黎講,呢啲行為或者能夠有助改善大家嘅生活,但短期內就可能會令 ...
powerandmoney
【環保代價】策略師指企業重視環保 將帶來通漲
25 Nov 2021
太空探索公司Blue Origin及Amazon創辦人Jeff Bezos,日前出席論壇時就作出比Elon Musk「殖民火星」更大膽嘅猜想,認為人類未來會移居到飄浮於太空嘅殖民地,地球就變成偶爾造訪嘅渡假勝地,唔通佢都有睇高達? ...
powerandmoney
【大膽猜想】Jeff Bezos:人類將從太空殖民地出世 偶爾返回地球當作旅行
15 Nov 2021