{ SKIP }
文:MenClub 路兒  圖:互聯網
POSTED ON 07 Mar 2018
兩大晶片巨頭收購案有戲劇性發展,Qualcomm原定昨日召開股東大會,討論Broadcom的收購建議;但Qualcomm昨日卻公開美國政府的信件,指收購對國家安全構成危機,需要押後會議進行調查。
美國外國投資委員會(CFIUS)認為Broadcom刻意持續以巧言令色誤導股東和大眾,但卻忽略嚴重的監管和國家安全問題。CFIUS指,來自新加坡的Broadcom與「外國組織」的關係對國家安全構成威脅,並因此要求將Qualcomm的股東大會延期30日調查Broadcom;但卻未有說明是甚麼組織。
BroadcomQualcomm提出以每股79美元收購Qualcomm全數流通股份,並且計畫在36日的Qualcomm股東大會上,提名6Broadcom董事成員,令收購方案順利通過。路透社報道引述匿名消息指,Qualcomm是華為的主要對手,一旦收購成功,會影響到美軍,未來十年或要轉購華為產品,因此政府透過CFIUS插手收購事宜。
Broadcom發言人回應指,正全力與CFIUS合作,又表示「美國的Broadcom Qualcomm組合」無疑會帶來更多資源,有利投資和發展;而將這責任委託予「欠缺支持、因不斷違規而要用現金流找罰款的失敗Qualcomm管理層」,不合符美國長遠利益。Qualcomm則拒絕回應。股東大會將押後到45日再舉行。
來源:路透社
由日本日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)發布消息指,旗下所研發嘅探測器「隼鳥2號」成功喺太陽系小行星「龍宮」表面投下兩個名為「MINERVA-II」嘅小型探測機械人,而兩個機械人喺小行星表面著陸後仲完成咗全球首次喺 ...
tech
日本探測器創歷史 首次著陸小行星「龍宮」
24 Sep 2018
今日你能夠上網睇到呢個Post一定要感謝一個人,佢就係「光纖之父」高錕。諾貝爾物理學獎得主兼中大前校長高錕,昨日於沙田白普理寧養中心與世長辭,享年84歲。雖然高錕離開咗我哋,不過佢亦留低咗可以傳送大量資訊嘅 ...
tech
【永遠懷念】光纖之父高錕辭世 留下發明改變世界
24 Sep 2018