{ SKIP }
文:MenClub 魏文青  
POSTED ON 30 Aug 2017
男人年紀越大,識得欣賞嘅女性年齡層亦會更加廣闊,即係你18歲時都係鍾意返18歲嘅女同學,到你28歲嘅時候你當然繼續鍾意18歲嘅女同學,但你又同時學識欣賞28歲、甚至30歲以外女性嘅嗰種智慧、嗰種經過風霜先學得識嘅溫柔、同埋佢哋嗰副已經完全成熟豐滿身材。前兩者好難用圖像講解你知,但後者我就搵到個好例子。


黎自菲律賓宿霧嘅「Sunshine Guimary」雖然年齡不詳,但睇外表就係一位熟到透嘅輕熟女,而且仲係一個身材好好嘅輕熟女。早喺2014年佢接受菲律賓FHM嘅訪問,言語間就透露出自己好鍾意買名牌,生日又會去黎香港旅行。加上佢喺Facebook自稱企業家、喺IG又長期都去緊唔同國家旅行,比起需要你照顧嘅小妹妹,「Sunshine」可能會照顧哂你下半身同下半生添。


講開又講,一直都以為宿霧係得靚沙灘靚Resort,真係唔知原來都有靚女,睇黎都搵個機會去見識下啦。
sunshine_guimary on Instagram
原來係上年百大美女第16名!
girls
你認識今日生日的 Oktyabrina Maximova嗎?
18 Jun 2018
我發誓以後人望高處,下個男友一定要比上一個更有錢,你也是女人你該明白,出埠坐飛機怎麼可以坐經濟倉?的士這麼危險怎麼可以坐?
girls
王貽興 - 男友和炮友的分別
17 Jun 2018